Cập nhật nội dung hữu ích của Google Helpful Content Update

Vào ngày 18 tháng 8 năm 2022, Google đã thông báo trên Twitter thông qua tài khoản Google Search Liaison rằng tuần tới họ sẽ tung ra…